גז

בעקבות החלטת ממשלת ישראל לפתח תשתית חדשה לייצור אנרגיה - גז טבעי, הפכו צינורות להולכת דלק וגז גורם מהותי בפוטנציאל ההתרחבות והגידול של מכירות החברה.

לאורך שנות פעילותה צברה צינורות המזרח התיכון ידע וניסיון רב, שאפשרו לה לספק פתרונות מגוונים להולכת נוזלים בתשתיות רבות ושונות. בנוסף,החברה השתלבה כספקית צינורות לתשתית מערכת הולכת הגז הנפרסת עתה בישראל. לקראת השתלבותה של החברה בפרויקט הולכת הגז הטבעי שודרג כל מערך האבטחה וביקורת האיכות בחברה, בהתאם לסטנדרטים ולדרישות הגבוהים ביותר הקיימים כיום במערכות להולכת גז בעולם המערבי.

בנוסף, שולבו מערכות בקרה ומעקב מוצרים ממוחשבות במערך הייצור במפעל. צינורות המזרח התיכון אף יישמה מערכת מחשוב תומכת ייצור (בשיטת הברקוד) מוכוונת לקוח. מערכת זו מסייעת בצמצום שיטתי של טעויות בתהליכי הציפוי ובהשגת קיצור משמעותי בזמני ביצוע עבודות ושיגור המוצרים הסופיים ללקוחות.

צינורות נטלה חלק באספקת הצנרת לקווים שהונחו עד כה כגון קווי לחץ גבוה לחיבור תחנת הכח "אשכול" של חברת חשמל , חיבור מפעל "נייר חדרה " וקו הולכה בדרום בקטרים "10 ,"12 ו "18
והיא תספק צינורות גם לקווים עתידיים. כדי להגיע למעמד זה עברה החברה תהליך הסמכה מורכב וארוך, שבעקבותיו אושרה לספק צינורות לקווי ההולכה היבשתיים ולקווי החלוקה שיבואו בעקבותיהם. החברה סיפקה צינורות לחלוקת גז טבעי באזור המרכז לקו חלוקה של חברת סופרנג'י

תהליך זה העלה את רמת האיכות והמיומנות בצינורות המזרח התיכון באופן ניכר, וכיום היא משתווה לכל יצרן אירופי מיומן בתהליך הייצור המורכב של צינורות להולכת גז טבעי.אנא הגדירו את המשתנים הבאים:

קוטר חיצוני
אינץ' מ"מ
לחץ עבודה מותר
GR-B X42
עובי דופן
אינץ' מ"מ

צור קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה