דלק

בעקבות החלטת ממשלת ישראל לפתח תשתית חדשה לייצור אנרגיה - גז טבעי, הפכו צינורות להולכת דלק וגז גורם מהותי בפוטנציאל ההתרחבות והגידול של מכירות החברה.

צינורות נטלה חלק באספקת הצנרת לקווים שהונחו עד כה והיא תספק צינורות גם לקווים עתידיים. כדי להגיע למעמד זה עברה החברה תהליך הסמכה מורכב וארוך, שבעקבותיו אושרה לספק צינורות לקווי ההולכה היבשתיים ולקווי החלוקה שיבואו בעקבותיהם.

צינורות המזרח התיכון סיפקה בעבר את הצינורות לכל קווי הדלק הקיימים בישראל, כולל קו אילת-אשקלון לקאצ"א בקוטר "42 ובאורך של כ 300 ק"מ , קו עוקף גוש דן בקוטר "18 ובאורך של כ60 ק"מ וכן סיפקה את תשתית הולכת הדלק בשאר קווי הדלק בישראל שהונחו על ידי חברת תשתיות נפט בע"מ (תש"ן) בקטרים "8 , "10 ו"12.

אנא הגדירו את המשתנים הבאים:

קוטר חיצוני
אינץ' מ"מ
לחץ עבודה מותר
GR-B X42
עובי דופן
אינץ' מ"מ

צור קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה