מונופול

החל משנת 1975 הוכרזה החברה כבעלת מונופול על ייצור חלק ממוצריה.

בהתאם להכרזה זו, שעודכנה ב-20 בנובמבר 2006;

המונופולין תקף על צינורות עם תפר, בקטרים העולים על "16 - לכל השימושים

ולצינורות עם תפר בקטרים העולים על "6 המשמשים לקונסטרוקציה והולכת נוזלים תעשייתיים בלבד.

 

אנא הגדירו את המשתנים הבאים:

קוטר חיצוני
אינץ' מ"מ
לחץ עבודה מותר
GR-B X42
עובי דופן
אינץ' מ"מ

צור קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה